Welkom

Anneke Strasters is actief voor de bewonersorganisatie slachthuisterrein. Ze zorgt ervoor dat er diverse activiteiten plaats vinden rondom het oude slachthuis terrein. Het laatste project bestaat uit een welkomsbeeld van drie koeien bij de op de plek waar de Boezemstraat en Boezemlaan elkaar ontmoeten. De drie koeien werden 11 mei 2011 onthuld met een optreden van de Amazing Stroopwafels.

Welkom in Crooswijk


Comments