Gebouwen/plekken

Cooswijk heeft veel bijzondere gebouwen en plekken. Door de  vernieuwingsprojecten is er ook het een en ander verloren gegaan. Velen Crooswijkers Herinneren zich nog de Koninginnekerk, veemarkt, slachthuis, Heineken en de Jaminfabriek.

Hoppesteyn
Voor 850.000 gulden kocht de stichting bejaardenhuisvesting Rotterdam de Koninginnekerk van de Hervormde gemeente. In 1972 startte de bouw van bejaardenflat Hoppesteyn op de plek waar eerst de Koninginnenkerk stond. Voor 850.000 gulden kocht de stichting bejaardenhuisvesting Rotterdam de Koninginnekerk. Van de Hervormde Gemeente. Hoppesteyn werd in 1975 geopend door de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk. Het bejaardenhuis telde 259 kamers. In 1998-1999 werd het complex gerenoveerd en er kwamen 144 woningen voor terug.
Koninginnetoren

Het verzorgingshuis Hoppesteyn is in 2001 uitgebreid met de Koninginnetoren. Het gebouw is 78 meter hoog, bestaat uit 26 verdiepingen en bevat 82 seniorenappartementen. Vanaf de hoogst gelegen etages biedt zij een fantastisch uitzicht op Crooswijk, het Kralingse Bos en de skyline van Rotterdam. Bij de bouw van de Koninginnetoren is de herinnering aan de Koninginnekerk als uitgangspunt genomen. Luc Goorix, de voormalige directeur van Hoppesteyn en Robert Kromhof, de architect van de Koninginnetoren, wilden graag een link leggen met de nieuwbouw en met het verleden. De kenmerken van de Koninginnekerk waren de massaliteit, de donkere uitstraling, de symmetrie aan de zuidkant en de entree met de twee grote torens, eindigend in koperen koepels. De meest voor de hand liggende link zou zijn om de woontoren te beëindigen met een groene koepel.
De plannen voor een toren met een koepelvorm werden niet geaccepteerd omdat de wens van de Commissie voor Welstand en Monumenten was geen link te leggen met de kerk. Gekozen werd nu om de toren te beëindigen door een ander materiaal- en kleurgebruik De plannen voor een toren met een koepelvorm werden niet geaccepteerd omdat de wens van de Commissie voor Welstand en Monumenten was geen link te leggen met de kerk. Gekozen werd nu om de toren te beëndigen door een ander materiaal- en kleurgebruik van de laatste vijf lagen. Tot en met de 21e verdieping van de woontoren is gekozen voor bruin en oranje metselwerk, vervolgens twee lagen antraciet metselwerk en als beëindiging drie lagen die bekleed zijn met beplating in een kopergroene kleur. Tenslotte is daarboven op de machinekamer van de liften geplaatst. Hiermee is een duidelijk zichtbare beëindiging gecreëerd, een kroon op de woontoren die een voorzichtige link legt met de voormalige Koninginnekerk.

Nivon

Het Nivon, (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendwerk), nam het gebouw aan de Dirk Smitsstraat in 1970 in gebruik. In 1972 werd het Nivon-centrum officieel geopend door burgemeester Thomassen. Inmiddels is het Nivon alweer 40 jaar op deze plek gevestigd. Het Nivon, opgericht in 1924, is een landelijke vereniging van 32.000 leden, aangesloten bij de internationale organisatie van Natuurvrienden. Het Nivon wil in de samenleving vrijplaatsen bieden op sociaal, cultureel en natuurgebied: mogelijkheden bieden voor mensen om samen verder te komen in plaats van ieder voor zich. De organisatie wil mensen de kans geven om zich weer bewust te worden van zichzelf en hun omgeving, maar ze  wil ook mensen verder op weg helpen, in de natuur of op hun levenspad.
Het Nivon biedt aan de ene kant een gevarieerd aanbod van mogelijkheden voor ontspanning en (actieve) recreatie, aan de andere kant bijeenkomsten waarin het draait om inhoudelijke verdieping en persoonlijke vorming. Daarnaast biedt de vereniging  activiteiten op het gebied van  kunst en creativiteit (van museumbezoek en fotografie tot zang en muziek). Het Nivon is er voor iedereen: jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, Nederlanders en allochtonen. www.nivonrotterdam.nl

Burgerhotel De Zon

Het logement De Zon met zijn fraaie façade in de Hendrik de Keyserstraat uit 1877, is een van de oudste en bekendste opvanghuizen in Rotterdam voor zwervers en alcoholisten boven de veertig jaar, waar alleen mannen mogen logeren. Twee exotische vrouwenbeelden sieren het pand. Uit persoonlijk engagement besloot Jan Koers kort na de Tweede Wereldoorlog zijn pension open te stellen voor thuis- en daklozen. Zijn zoon Wiebe volgde daarna de koers die zijn vader had uitgezet. Echter zijn kinderen wilden op hun beurt het pension niet voortzetten en vervolgens kocht Patrimoniums Woningstichting te Delfshaven (het huidige Havensteder) het pand. De Zon is nu onderdeel van het Centrum voor Dienstverlening en biedt plaats aan 39 personen. Het is is een beschermde woonvorm voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding nodig hebben. Er wordt gestreefd naar een zo gewoon mogelijke woonomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen.

Duende

Het kunstenaarsinitiatief Duende is sinds 1994 gevestigd aan de Tamboerstraat 9 en bestaat uit 53 ateliers voor 60 gebruikers en 3 gastkunstenaars. De ateliers zijn bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van de beeldende kunsten en vormgeving. Naast de ateliers organiseert Duende, onder de naam Stichting Duende Aktiviteiten, allerlei activiteiten, zoals lezin
gen en tentoonstellingen.
Op 1 april 1994 kregen de kunstenaarsinitiatieven Duende en Casco de school aan de Tamboerstraat/Vaandrigstraat ‘om-niet’ in gebruik van de Dienst der Domeinen. De twee verenigingen beheerden dit gebouw in eerste instantie apart. In 1998 fuseerden zij en gingen verder onder de naam Duende. In dat jaar sloot Duende ook een huurcontract met het OBR (Ontwikkeli
ngs Bedrijf Rotterdam), dat afloopt op 31 december 2012. www.duendestudios.nl

Toekomst
De toekomst van de ateliergebruikers zelf is op dit moment ongewis. Het contract met het OBR loopt in 2012 af. Er waren plannen om het gebied rond de Tamboerstraat te herontwikkelen. De school zou in het masterplan Nieuw Crooswijk moeten sneuvelen. Vanwege de financiële crisis zijn deze plannen echter stopgezet. De ateliergebruikers hebben nu zelf een alternatief plan gemaakt, Duende, The Next Generation. Zij stellen voor om de school en het omliggende gebied duurzaam te ontwikkelen voor de komende 30 jaar. Dus ook voor de volgende generatie. Enerzijds willen zij de monumentale school met zijn ateliers behouden d.m.v. een grondige renovatie, anderzijds willen zij openbare ruimten in en om het gebouw creëren voor interactie met de buurt. Er zou bijvoorbeeld een  biologische supermarkt gevestigd kunnen worden, die een deel van haar producten via eigen teelt aanbiedt. Deze ‘urban landbouw’ zou kunnen plaatsvinden in de tuinen en op de daken van het complex. Daarnaast zou er ruimte kunnen zijn voor een restaurant annex ontmoetingsruimte. In de komende tijd zal duidelijk worden of de kunstenaars hun werkplek mogen behouden of over andere plekken gaan uitzwermen.

Othman Moskee

De Othman moskee is sinds 1983 gevestigd aan de Boezemdwarsstraat. Zij is er voor de gehele, maar vooral voor de Marokkaanse islamitische gemeenschap uit Crooswijk en Kralingen. Begonnen als een stichting voor een gebedsruimte is zij nu een vereniging met een bestuur van vijf personen. De gemeenschap heeft de school met eigen bijdragen van de ongeveer 600 leden in 1999 kunnen kopen. In de jaren daarna is de moskee grondig verbouwd onder andere vanwege de veiligheidseisen van de brandweer.
De moskee heeft twee gebedszalen, een voor mannen en een voor vrouwen. Daarnaast bevat het gebouw een kleine winkel en leslokalen waar Arabische les en huiswerkbegeleiding aan kinderen wordt gegeven en is zij een ontmoetingsplek voor de gelovigen. 

 

De Waalse school

De Waalse school is de oudste basisschool van Rotterdam en het best bewaarde geheim volgens veel ouders van de leerlingen. In 1572, na de inneming van Den Briel door de Watergeuzen en het vertrek van de Spaanse soldaten uit Rotterdam, kwamen er veel Waalse protestantse vluchtelingen naar de stad.
De eerste Franse school werd in 1588 door het stadsbestuur gesticht. Deze school heeft slechts een paar jaar bestaan. Pas in de zeventiende eeuw kwam hierop een vervolg, echter ook weer niet voor lang. Na de komst van vele Franse protestanten, Hugenoten, die na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 rechteloos waren geworden, besloot men in 1739 tot oprichting van een school voor de armen van de Waalse kerk. Daar leerde men lezen, schrijven en rekenen, nodig voor het volgen van een vakopleiding.
De huidige school aan de Goudse weg staat er sinds 1954. Het bijzondere aan deze school is dat de leerlingen vanaf groep 5 Franse les krijgen. Tevens wordt er elk jaar een ‘Franse dag’ georganiseerd. www.waalseschool.nl


Koningin Wilhelminaschool

In 1899 werd de Koningin Wilhelminaschool voor christelijk onderwijs als tegenhanger van de openbare scholen in Crooswijk geopend aan de Crooswijksesingel 19. In de beginjaren werd de school bezocht door kinderen uit min of meer kapitaalkrachtige gezinnen. Men moest immers een financiële bijdrage en een tegemoetkoming in de onkosten voor de leermiddelen leveren. Aan het begin van de twintigste eeuw had de school al meer dan 300 leerlingen. De school werd in 1930 verbouwd en vergroot.
In 1966 wilde de Heinekenbrouwerij de school kopen in verband met uitbreidingsplannen van de fabriek. Het ging uiteindelijk niet door omdat Heineken niet voor een nieuw schoolgebouw kon zorgen en omdat de gemeente niet akkoord ging vanwege de saneringsplannen voor de wijk. Eind jaren 80 bleek het gebouw aan de Crooswijksesingel te klein en in 1991 werd zij uitgebreid met een nieuw gebouw aan de Koepelstraat.
Bij het zilveren jubileum kreeg de school een glas-in-lood raam voor in het trappenhuis aangeboden. Het raam bestaat uit drie afbeeldingen, in het midden de ‘Hovenier’, links de ‘Bloesem’ en rechts de ‘Vruchten’. Het is een symbolische voorstelling van het onderwijs aan de Koningin Wilhelminaschool.


Huys te Krooswijk

Het Huys ten Krooswijk aan het Paradijsplein, waarin onder andere de Daltonschool Pierre Bayle is gevestigd, moet de komende jaren uitgroeien tot een centrale wijkaccommodatie. De Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk organiseert in samenwerking met de bewoners diverse activiteiten in Huys ten Krooswijk. Het centrum zal ook buiten de schooltijden beschikbaar zijn voor wijkactiviteiten. Datzelfde geldt ook voor de sportzaal bij de school. Het Huys ten Krooswijk moet het bruisend centrum van de wijk worden, waar ‘oude en nieuwe’ Crooswijkers elkaar kunnen ontmoeten.

Speeltuin Vereniging Crooswijk
In 1932 werd door een aantal bewoners aan de Boszoom Speeltuin Vereniging Crooswijk opgericht. In die tijd werden de speeltoestellen nog zelf door de vrijwilligers gemaakt. Na een aantal omzwervingen vestigde de speeltuin zich in de jaren negentig aan het Schuttersveld. Zij kan draaiende gehouden worden door de vele vrijwilligers die ‘om- niet’ hun werk verrichten. De speeltuin is er niet alleen voor kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo is er een ouderensoos, bewegen met senioren, kaarten (jokeren en klaverjassen), een naaiclub, darten, dansen en bingo. In 2012 bestaat Speeltuin Vereniging Crooswijk 80 jaar.          

Yalp

De speeltuin heeft naast speeltoestellen voor kinderen sinds 2010 ook een speeltoestel voor zowel kinderen als ouderen. Het achterliggende idee is dat opa's en oma's met hun kleinkinderen in de speeltuin komen en allebei bewegen. Jong en oud samen, dat is wat de speeltuinvereniging graag wil. Omdat de aanschafkosten behoorlijk hoog waren, voor de Yalp heeft de deelgemeente Kralingen-Crooswijk financieel bijgedragen.

 

 

 


Comments