Introductie

Crooswijk is een prachtwijk

Deze website is voortgekomen uit het kunstproject Verborgen Kwaliteiten Van Crooswijk. Crooswijk is een prachtwijk aldus de voormalige ministers Vogelaar en Van der Laan. In 2007 heeft minister Vogelaar 40 wijken, waaronder Crooswijk, aangewezen die de komende jaren specifieke aandacht behoeven. Zij wil de kwaliteit van deze zogenaamde WWI-wijken zodanig verbeteren dat mensen er weer met veel plezier wonen. De afgelopen tijd onderzocht ik wat er nu precies zo prachtig aan Crooswijk is. Ik zocht naar de positieve blik van de Crooswijkers. Veel (oud) bewoners, jong, oud, auto- en allochtoon hebben mij geholpen met verhalen, ideeën en tips in mijn zoektocht naar de (verborgen) kwaliteiten van Crooswijk. 
De geschiedenis van Crooswijk blijkt een belangrijk element. Hoe was het vroeger en wat is daar nog van over. De veemarkt en het abattoir, de Heinekenbrouwerij en de Jaminfabriek zijn verdwenen, of in gebruik voor andere doeleinden. Niet alleen het verleden, ook hedendaagse verhalen zoals over het onderhoud van het openbare tuintje bij de voetgangers- en fietsersbrug van Kralingen naar Crooswijk, of het gezamenlijk opknappen en gebruik van een binnenterrein werden aangebracht als een verborgen kwaliteit. Kwaliteiten zijn niet alleen de grote dingen, maar het zit vaak in het kleine gebaar. Al die grote en kleine dingen samen maken van Crooswijk de prachtwijk die het is.

Dit project resulteerde naast deze website in het gratis huis-aan-huis te verspreiden tijdschrift De Croos en een tentoonstelling met billboards op het Schuttersveld. Beide werden gepresenteerd op 17 september 2011.

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële steun van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en is gehonoreerd met geld uit de WWI-regeling. Deze landelijke regeling is bedoeld om op het gebied van wonen, werken en integratie aan wijken die het nodig hebben een impuls te geven. Daarnaast hebben Havensteder, Woonstad Rotterdam, OCNC en de dienst DKC van de gemeente Rotterdam een financiële bijdrage gegeven om het tijdschrift te realiseren. Het Gemeentearchief ben ik zeer erkentelijk voor het leveren van het merendeel van de historische foto’s en een aantal lemma’s over onder andere de geschiedenis van de oude schoolgebouwen (Deze zijn te lezen in het tijdschrift).


John Blaak

Postbus 42621
3006 DC Rotterdam
johnblaak@vkvc.nl

Lees de column Groos op Croos van Robin de Roon, portefeuillehouder Welzijn, Participatie, Communicatie en Sport.

Dank
De volgende mensen wil ik hartelijk danken voor hun (grote of kleine) bijdrage aan dit project: Cosima Artemis, Jurriaan van Beek, Karel van Berk, Erika Blikman, Ron Blom, Truus Bode, Martijn Boelhouwers, Lars Boot, Joop van den Bos, Jacqueline van den Bout, Willem van Bracht, Ruud Breteler, Hanneke Breuker, Martin de Bruijn, Paul Cox, Louis van Ditshuizen, Aletta van Dijk, Jan van Domburg, Mien Donker, Paul Driehuis, Ton Dunk, Marloes Engelhard, Ton Geenen, Wilma van Giersbergen, Bob Griese, Youssef El Hachioui, Jannie Hack, Vera Harmsen, Aart Hartman, Reina Heemskerk, Dien en Diana van Herpen, Willem van Hest, Wim Jansen, Marichelle de Jong, Han de Jonge, Anne Jongstra, Arie Kers, Georges Knap, Yvon Koopman, Cokkie Kraaijeveld, Arie van der Krogt, Qamar van Leeuwen, Kees Loman, John Looijen, Midast©, Brigitte Moratis, Marion Matthijssen, Petra van der Meer, Aad van Mourik, M’hamed Moussa, Ruza Nikolic, Bianca de Noten, Karin Oppelland, Anna Paerel, Nico Piek, Ton Poletto, Robin de Roon, Dries Sloof, Tonnie van der Sluis, Wendy Smit, Karen Smits, Eelco Stapelkamp, Barbara van Steen, Ineke Soeterik, Jan en Anneke Strasters, Astrid Tanis, Jeanette Theunissen, Souw Tikhien, Marc den Uyl, Mark van de Velde, Paulette Verbist, Martijn Verbon, Wim Verschoor, Clyde en Urmie Wallerlei, Stien Weijgertse, Gerry van der Zwaard en alle mensen die ik vergeten ben.

De samenstellers van de website hebben waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste auteursrechtelijke toestemmingen verkregen en zijn hierom van mening dat het onderhavige werk is gepubliceerd binnen de grenzen van hetgeen de Auteurswet toelaat.96 Instellingen en personen die desondanks menen dat hun auteursrecht is geschonden, gelieve contact op te nemen met de samenstellers.


Kijk hier voor een overzicht van de gebruikte literatuur en bronnen.
ą
Astrid Tanis,
2 aug 2011 05:13
Comments